Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

הפרדה כלכלית בין העסק לבית

אני לגמרי יכולה להבין אתכם אם מה שאתם חושבים כרגע זה שאני הולכת לדבר על קלישאה שחוקה. הבעיה היא לא הקלישאה ולא שמדברים על זה הרבה – הבעיה היא שכולם מסכימים אבל לא מיישמים.

אני מאמינה שמדובר בכלי שיכול לעזור לכם ולכן בחרתי לפתוח בסיפור מהשטח:

ישבתי השבוע עם לקוחה בפגישה על העסק שהיא מנהלת וכמובן שמטרת העל באימון היא קידום ופיתוח העסק  כאשר היה ברור שהפוקוס יהיה על סדר ומיקוד כבקשתה.

בכל תהליך אנחנו בודקים יחד את נקודת המוצא ומסמנים לאן רוצים להגיע מתוך ידיעה שהבהירות וההגדרות המדויקות, מאפשרים לנו לקבל החלטות בצורה מבוקרת.

בבחינת נקודת המוצא של העסק, ראיתי שהיא לא יודעת מה ההכנסה הממוצעת של העסק ומהו הרווח והסיבה לכך הייתה: ההוצאות וההכנסות של העסק מעורבבות עם ההוצאות והעסק של הבית.

היא למעשה מקבלת תמונת מצב שנתית מרואה החשבון שלה, אך עדין ביומיום לא ביצעה את ההפרדה. 

למה חשובה ההפרדה בין העסק לבית?

כדי שיהיה לנו חוסן כלכלי משפחתי: בהנחה שאנחנו לא מתעדים הכנסות והוצאות של העסק, אין לנו באמת מידע מדויק לגבי כמה העסק באמת מרוויח: הרווח של העסק שלנו הוא למעשה המשכורת של אחד מבני המשפחה. כל החלטה על השקעה של בני המשפחה, לדוגמא רצון של בן זוג לעשות שינוי בקריירה, תלויה בחוסנה הכלכלי של המשפחה ולכן יש כאן נתון נעלם. 

ישנה הנחת יסוד של חלק מהעצמאיים, שאני פוגשת, שגם ככה עסק עצמאי הוא תנודתי וקשה לנבא את ההכנסה העתידית.

אני מסכימה עם האמירה הזאת שבשנה הראשונה ובחלק מהמקרים אפילו בשנה השנייה יש תנודתיות, אך עדין אם תהיו מחוברים למספרים שהעסק שלכם מכניס ומוציא תוכלו בתום השנה לעשות ממוצע ולקבל החלטות להמשך. החלטות שקשורות גם לתא המשפחתי. 

יכולת לקבל החלטות על עתיד העסק שלך: חוסר בהירות בעסק מהווה מכשול בקבלת החלטה האם להשקיע בעסק לשם מינוף או לא. אם חסר מידע לגבי ההוצאות וההכנסות של העסק, אין לנו יכולת לדעת האם יש לנו אפשרות להחזיר השקעה ולכן תיעוד נפרד של ההוצאות וההכנסות של העסק יסייע לנו לקבל החלטות לגבי עתידו. 

עצמאיים מנהלים שני עסקים: משק בית הוא למעשה עסק לכל דבר: יש לנו הוצאות קבועות, משתנות, לפעמים יש לנו השקעות: שיפוץ בבית או השקעה בהתפתחות של אחד מבני הזוג ויש לנו הכנסות.

ההכנסות הן למעשה המשכורות של בני הזוג ובחלק ניכר ממה שאני נתקלת גם סיוע מההורים.

 אנחנו רואים שלמעשה כפי שחשוב לנו לנהל מעקב אחר הוצאות והכנסות בעסק לשם בהירות ולצורך קבלת החלטות אסטרטגיות באותה מידה חשוב שננהל זאת גם בעסק המשפחתי שלנו.

בחרו דרך שפשוטה ונוחה לכם:

אני חושבת שכל עוד תעשו הפרדה, עשיתם צעד מאוד משמעותי ואחראי בהתנהלות היומיומית.

לגבי הדרך, היא תלויה בגודל העסק שלכם ובאיך לכם בדרך כלל יותר נוח לנהל מעקב.

הדרך הפשוטה והאולטימטיבית היא פתיחת חשבון נפרד לעסק, אך אם העסק קטן ובתחילתו ואינכם רוצים לנקוט בצעד הזה, כיום קיימות בשוק תוכנות פשוטות שמאפשרות לנהל את המעקב ואפשר להתייעץ עם רו”ח על תוכנה שמתאימה לכם. דרך נוספת: קובץ אקסל פשוט חודשי בו אתם מתעדים את ההוצאות וההכנסות.

השאירו תגובה