Skip to content Skip to footer

אימון מנהלות ומנהלים בארגונים

להיות מנהל או מנהלת בארגון זה להתמודד (לפעמים לבד) עם אתגרים רבים ומגוונים, שמשתנים כל הזמן.

האימון יתן למנהלים ולמנהלות שלכם כלים מעשיים לניהול אפקטיבי המותאם לאתגרי עולם העבודה החדש, תוך העצמה ושימוש ביכולות ובחוזקות שלהם.

מה כולל האימון?

01. סיגול מיומנויות אימון שמאפשרות למנהל להנהיג את הצוות לביצועים יוצאי דופן.

02. כלים להתמודדות עם שוק עבודה דינמי ותובעני ועם תחרות עסקית.

03. התמודדות עם מעבר למודל עבודה היברידי וליישם בארגון גיוון והכללה.

04. העלאת תחושת הביטחון והמסוגלות על ידי חקר הצלחות, שיקוף ערכים וחזון ניהולי.

05. התמודדות עם בדידות ניהולית – איך מתמודדים עם ציפיות של הנהלת החברה שלא תמיד עולות בקנה אחד עם ציפיות העובדים.

06. מיומנויות העידוד – כיצד לתת משוב בצורה אפקטיבית ומעצימה.

07. איך לעודד את העובדות ועובדים לגלות פרואקטיביות, גמישות ויצירתיות.

08. איך לאפשר לעובדים להרגיש משמעותיים וגאים בתרומה שלהם.

09. חיבור העובדים והעובדות לחזון של הארגון.

10. כיצד לעודד תקשורת פנים ארגונית חיובית ומלמדת. 

אני מאמינה שמטרת המנהלים צריכה להיות:

עובדים שקמים בבוקר בשמחה לעבודה, שמרגישים משמעות וסיפוק, ובעיקר – שמרגישים שמקום העבודה הוא בית.

כשזה קורה זה משפיע בצורה דרמטית על ביצועי הארגון.

אני כאן בשביל להתניע יחד אתכם תהליך שיעצים וייעל את הארגון,

שלכם,
יעל.